Tag Archives: tesla

Vulnerability and Electric Cars, part II

Back by popular demand! Ha, just wishful thinking! The second half of my essay from my Level 3 Norwegian class this summer:

Tesla at the charger

ANALYSE AV ULEMPER VED ELKETRISKE BILER

Folk som er  imot el-biler kan hevde at resirkulering av batteriet i el-bilene utgjør en negativ faktor når man tenker på hvor mange og på mengden av forskjelige kjemikalier som er i bruk.  Om circa fem år kommer el-biler til å møte en ny utfordring med resirkulering og avhenting av kraftige batteripakker. Begrenset distanse kan bilene ikke kjøre uten å lade og vanskeligheter med å finne ladestasjoner på langturer kan virke nedslående for en sjåfør.  I tillegg kan det ta lang tid å lade opp batteriet fra et vanlig hjemmelading. Det finnes flere typer elektriske kilder som er i bruk, men mesteparten av elektrisiteten som er brukt for opplading kommer fra fossilt brensel. Statistikk fra den amerikanske el-bil Telsa, viser en oversikt som sier at  39 % kommer fra kull, 28 % fra gass, 19 % kjernekraft, 7 % vannkraft, 4 % vinnkraft og 1 % olje (Telsa Motor, Inc.2014:1).

Dårlig folkeskikk har utviklet seg og folk begynner å legge til seg uhøflige handlemåter når det gjelder å dele oppladingstasjoner. “Laderaseri” er det nyeste  uttrykket som gjelder i forhold til utålmodighet mot nabo og el-bileier ved ladestasjoner (Ingram 2014:2). Enkelte folk kan ha vanskeligheter med nye innretninger og nye virkemidler. Til tross for at man klarer å venne seg til ny teknologi, så er det mye å forholde seg til. Det blir til og med et nytt uttrykk oppfunnet på grunn av angsten man kan oppleve mellom ladestasjonene. “Rekkeviddeangst” ble en ny oppdagelse etter at en nybakt eier av en elektrisk bil skulle ut på lengre turer. Det går over etter at man blir mer vant til bilene sine og man lærer hvordan man må planlegge turene på forhånd (Ingram 2014:1).

Det kommer til å skje mye med utviklingen av elektriske biler i den nærmeste framtid. Patenter av el-biler har nylig blitt offentlig gjort og det kommer til å legge seg til rette for fortere og mer spennende utvikling.  Potensialet for forbedring innenfor mulighetene med teknologi er batterioppladingsmuligheter, varigheten av oppladete batterier, mengden av oppladingsstasjoner og gjenvinningsmuligheter for batteriene.

OPPSUMMERING

Med denne korte oversikten over fordeler og ulemper av el-biler kan man begynne å vurdere sin egen livstil, bevissthet for miljøet og grader av endringer vi kan venne oss til med tanke på en verden med bærekraftig kommunikasjon. Endringer med bilene vi kjører er en av mange vaner  og livsstiler vi må tenke gjennom for å leve på en mer langsiktig og bærekraftig måte. Kortsiktige kostnader må overveies mot langsiktig ødeleggelse for å ikke bruke el-biler. Har vi lyst til å begynne med små skritt og gjøre en bevisst endring i forhold til valg av kjøretøyet og ta vårt ansvar, eller skal vi la den neste generasjonen ta ansvaret for nye oppryddingløsninger og fremtidige alternativer? 

KILDER

Brundtland-rapporten; 1987:  “Our Common Future.”  Hentet fra  http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future  (Brundtland: 1986)

Gordon, Jacob; 2011:  “5 Concerns About Electric-Car Batteries”  Hentet fra http://editorial.autos.msn.com/article.aspx?cp-documentid=1176838&page=2  (Gordon 2011:1)

Ingram, Antony; 2014: “Will ‘Charge Rage’ Join ‘Range Anixiety’ As Electric-Car Owner Emotion?”  Hentet fra  https://autos.yahoo.com/news/39-charge-rage-39-join-39-range-anxiety-120012880.html  (Ingram 2014:1-2)

Randi Hjorthol og Jon Inge Lian; 2004: “Samfunnsmessige trender – betydning for

mobilitet og transport i storbysamfunnet”  TØI-rapport Oslo 2004  (Hjorthol og Lian 2004:1)

Shahan, Zachary; April 4, 2014: “Tesla has sold more cars than Ford in Norway in 2014” Hentet fra  http://www.treehugger.com/cars/tesla-norway-sales-ford.html  (Shahan 2014:1)

Tesla Motors, Inc.; 2014: “Your questions answered”  Hentet fra  http://www.teslamotors.com/goelectric#charging  (Telsa Motor, Inc.2014:1)

Vulnerability and Electric Cars, part I

This summer I completed a six week long level 3 Norwegian language class . To my surprise, it was intense! I have to admit that after living in a country for 14 years, I should have taken the class long before I did! (My bad, but I had work, 3 kids, a husband and a dog, I had a life!)  But since I was in the process of looking for a job and wanted to sharpen my grammar skills I thought it was a good idea to do it this summer in prelude of my season of job searching in the  Oslo job market. It took  three weeks after the class was finished to get my grade.  And, YES, I passed!!! I can now study at a university level in Norwegian. But even though I’m past that phase in my life, its good to have the paper to prove it.

We had to turn in an essay on a topic of our choice. I instantly thought about my blog and how cool it would be to have a post written in Norwegian. But that’s a huge step for my writing skills to publish an essay written in a different language.  Talk about feeling vulnerable! It’s bad enough to speak a different language and lay your “heart on the line”,  but the written aspect just seems much more brutal. But here goes! The essay had to be at least 1200 words, so I squeaked by… Here is the first half of the essay:

E-bil fodeler ulemper

“Et karakteristisk trekk ved det moderne samfunn er bevegelsen, det hektiske liv og mobiliteten” (Hjorthol og Lian 2004:1). Menneskers mobilitet er sterkt knyttet til vår evne til å utvikle oss, realisere vårt begjær og gripe vår frihet. Hvordan et samfunn utvikler seg og planlegger i forhold til befolkningsvekst, er meget viktig for framtiden. Bærekraftige kommunikasjonsmidler kan vises i flere former. Kollektiv transport, personbiler og alternative framkomstmidler er levedyktige løsninger for personlig transport. Elektriske biler kan tilby et alternativ til fossilt brensel som har negative miljøkonsekvenser. Er du for eller imot elektriske biler? Kanskje spørsmålet ikke er så enkelt som vi først tror? For å kunne svare ærlig på dette spørsmålet må vi først tenke på mange ting som påvirker våre meninger. Vårt livssyn og tanker rundt vår daglige livskvalitet er meget viktig når vi vurderer store endringer i livet vårt. Endringer innenfor kommunikasjon kommer til å bli påvirket av vår interesse for miljøet, og ikke minst våre egne daglige rutiner og vaner. 

LØSNINGER FOR KOMMUNIKASJON

Bærekraftige løsninger i kommunikasjon skulle vært et mye større tema i dagens samfunn. Hvis vi ser på hovedområder for kommunikasjon så kan vi finne flere områder vi kan analysere og fordype når det gjelder ideen om livsstilsendringer. Tanken om å kjøre et alternativt fremkomstmiddel kan handle om hvor mye vi har lyst til å endre hverdagen vår idag for å ha en bærekraftig påvirking på framtiden.  Først må vi forstå hva man mener med «bærekraftig». Hva betyr det egentlig at fremkomstmidler skal være bærekraftige? Ordet «bærekraftig» kan ha mange ulike forklaringer.  Den mest brukte og mest nøyaktige begrepsforklaringen kommer fra det arbeidet som ble fullført gjennom Brundtland-kommisjonen i 1987. En ofte sitert definisjon av bærekraftig utvikling defineres i rapporten som: “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov” (Brundtland: 1986). Bærekraftige løsninger er et meget spennende tema for tiden. Uttrykket har blitt mer populært og har fokus på mange forskjellige temaer. Man kan finner flere grupper rundt om i verden som fokuserer på bærekraftige løsninger for produksjon av mat og klær og for arbeidsforhold, men sjelden har jeg lest om bærekraftige fremkomstmidler. Livstilen er sterkt knyttet til tanken om og graden av interesse i bærekraftige løsniner. For å kunne endre vaner i vårt daglige liv, må vi vurdere våre motivasjoner, i tillegg til endringer i kjøpevaner og daglige rutiner.

ANALYSE AV FORDELER VED ELKETRISKE BILER

For at man kan ta en beslutning er det viktig å vudere fordeler og ulemper. Vi kan diskutere temaet i et bredt omfang og gi et oversikt over de ulike sidene som handler om noen av de mest populære punktene som er relevante for for- og motargumentene når det gjelder elektriske biler.

Fordeler med å kjøre en el-bil kan være mangfold, men temaet kan være åpent for diskusjon.  Det finnes ingen eksosrør på en elektrisk bil. Det blir ingen utslipp fra selve bilen, men det som skjer er at det blir CO2-utslipp under produksjonen av selve strømmen som blir brukt til å lade elektriske biler. Mesteparten av elektriske biler i USA blir ladet av elektrisk strøm som blir produsert av kull. Man burde lære mer om sin lokale elektriske  forsyning (Gordon 2011:1). Skal man ta flere på ferie i en el-bil, blir det mye mer plass til bagasjen for alle. Det finnes like stor bagasjeplass foran og bak. Der motoren står på en tradisjonell bil er det helt tomt på en el-bil.  Kapasiteten til lagring er helt utmerket. 

Drømmen om å være uavhengig av oljereservene er nærmere realiteten nå enn den noensinne har vært. Det finnes flere land i verden som ikke har naturressurser fra olje og er meget avhengige av andre land og politiske forhold. Det er ikke helt gratis å kjøre el-bil. Men de er mye billigere i drift enn biler med tradisjonelt drivstoff.  El-biler bruker en femtedel av bilens utgifter sammenliknet med bensin/diesel.

Ikke minst er en av el-bil-utgavene en av verdens raskeste biler på veien idag. Tesla el-bil er kjent for å være lynrask og er kåret til Norges raskeste bil. Opplading hjemme eller på kontoret er lagt opp til å være enkelt og lett tilgjenglig. Det finnes mange gratis ladestasjoner rundt omkring i Oslo som gir utmerket mulighet til billig betjening. I det første kvartalet av 2014, var 12 % av alle biler solgt i Norge Tesla el-biler. Men det ikke er så rart at el-bilens popularitiet skjøt til himmels i Norge. Det er mange store gevinster å skaffe seg ved å kjøre en el-bil på norske veier. El-biler er til dags dato tillatt å kjøre i taxi- og bussfelter, man har gratis tilgang til bomveger, gratis parkering, gratis tilgang til ferger og det er ingen merverdiavgift når man kjøper bilen (Shahan 2014:1). Når det gjelder kortsiktige fordeler har vi stor interesse for forbedringer i bærekraftige kommunikasjonmidler.

to be continued…

TESLA GOES OPEN SOURCE!

This is not ground breaking proceedure for a company to release patent protection, but for a leader in innovation it sends a strong message. Tesla explains their decision in their blog just recently.

Tesla Motors was created to accelerate the advent of sustainable transport. If we clear a path to the creation of compelling electric vehicles, but then lay intellectual property landmines behind us to inhibit others, we are acting in a manner contrary to that goal. Tesla will not initiate patent lawsuits against anyone who, in good faith, wants to use our technology.

Open source is a term that has gained familiarity regarding technology that has a higher priority on innovation than that of protectionism. I first heard about the concept while studying 3D animation. I heard a story about a disillusioned “inventor/coder” that sold his life work to a company only to find that the product would be misrepresented in an undesirable fashion. He felt so strongly about his convictions that he took the source code and put it on the internet to be used an improved by all who were interest and found that the software advanced by drastic improvements in a very short time frame. Now, that’s passion for you! Isn’t there a saying that, “if you love something, let it go…”?

What do you think Tesla was thinking when they chose such drastic options?

IMG_7620.JPG