Tag Archives: ethical

Vulnerability and Electric Cars, part II

Back by popular demand! Ha, just wishful thinking! The second half of my essay from my Level 3 Norwegian class this summer:

Tesla at the charger

ANALYSE AV ULEMPER VED ELKETRISKE BILER

Folk som er  imot el-biler kan hevde at resirkulering av batteriet i el-bilene utgjør en negativ faktor når man tenker på hvor mange og på mengden av forskjelige kjemikalier som er i bruk.  Om circa fem år kommer el-biler til å møte en ny utfordring med resirkulering og avhenting av kraftige batteripakker. Begrenset distanse kan bilene ikke kjøre uten å lade og vanskeligheter med å finne ladestasjoner på langturer kan virke nedslående for en sjåfør.  I tillegg kan det ta lang tid å lade opp batteriet fra et vanlig hjemmelading. Det finnes flere typer elektriske kilder som er i bruk, men mesteparten av elektrisiteten som er brukt for opplading kommer fra fossilt brensel. Statistikk fra den amerikanske el-bil Telsa, viser en oversikt som sier at  39 % kommer fra kull, 28 % fra gass, 19 % kjernekraft, 7 % vannkraft, 4 % vinnkraft og 1 % olje (Telsa Motor, Inc.2014:1).

Dårlig folkeskikk har utviklet seg og folk begynner å legge til seg uhøflige handlemåter når det gjelder å dele oppladingstasjoner. “Laderaseri” er det nyeste  uttrykket som gjelder i forhold til utålmodighet mot nabo og el-bileier ved ladestasjoner (Ingram 2014:2). Enkelte folk kan ha vanskeligheter med nye innretninger og nye virkemidler. Til tross for at man klarer å venne seg til ny teknologi, så er det mye å forholde seg til. Det blir til og med et nytt uttrykk oppfunnet på grunn av angsten man kan oppleve mellom ladestasjonene. “Rekkeviddeangst” ble en ny oppdagelse etter at en nybakt eier av en elektrisk bil skulle ut på lengre turer. Det går over etter at man blir mer vant til bilene sine og man lærer hvordan man må planlegge turene på forhånd (Ingram 2014:1).

Det kommer til å skje mye med utviklingen av elektriske biler i den nærmeste framtid. Patenter av el-biler har nylig blitt offentlig gjort og det kommer til å legge seg til rette for fortere og mer spennende utvikling.  Potensialet for forbedring innenfor mulighetene med teknologi er batterioppladingsmuligheter, varigheten av oppladete batterier, mengden av oppladingsstasjoner og gjenvinningsmuligheter for batteriene.

OPPSUMMERING

Med denne korte oversikten over fordeler og ulemper av el-biler kan man begynne å vurdere sin egen livstil, bevissthet for miljøet og grader av endringer vi kan venne oss til med tanke på en verden med bærekraftig kommunikasjon. Endringer med bilene vi kjører er en av mange vaner  og livsstiler vi må tenke gjennom for å leve på en mer langsiktig og bærekraftig måte. Kortsiktige kostnader må overveies mot langsiktig ødeleggelse for å ikke bruke el-biler. Har vi lyst til å begynne med små skritt og gjøre en bevisst endring i forhold til valg av kjøretøyet og ta vårt ansvar, eller skal vi la den neste generasjonen ta ansvaret for nye oppryddingløsninger og fremtidige alternativer? 

KILDER

Brundtland-rapporten; 1987:  “Our Common Future.”  Hentet fra  http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Common_Future  (Brundtland: 1986)

Gordon, Jacob; 2011:  “5 Concerns About Electric-Car Batteries”  Hentet fra http://editorial.autos.msn.com/article.aspx?cp-documentid=1176838&page=2  (Gordon 2011:1)

Ingram, Antony; 2014: “Will ‘Charge Rage’ Join ‘Range Anixiety’ As Electric-Car Owner Emotion?”  Hentet fra  https://autos.yahoo.com/news/39-charge-rage-39-join-39-range-anxiety-120012880.html  (Ingram 2014:1-2)

Randi Hjorthol og Jon Inge Lian; 2004: “Samfunnsmessige trender – betydning for

mobilitet og transport i storbysamfunnet”  TØI-rapport Oslo 2004  (Hjorthol og Lian 2004:1)

Shahan, Zachary; April 4, 2014: “Tesla has sold more cars than Ford in Norway in 2014” Hentet fra  http://www.treehugger.com/cars/tesla-norway-sales-ford.html  (Shahan 2014:1)

Tesla Motors, Inc.; 2014: “Your questions answered”  Hentet fra  http://www.teslamotors.com/goelectric#charging  (Telsa Motor, Inc.2014:1)

Makeup needs a Fair Trade MAKEOVER!

makeup_CSR-sep

Week 3 of 4 – Corporate Social Responsibility Leaders

HELLOOO! Well, this is pretty sad. It was very hard to find cosmetic companies that are actually claiming to practice fair trade principles! Several companies focus on animal rights and do not test on animals (which is also  a very good thing!). But not too many cosmetic industry leaders are flexing their Fair Trade or Ethical Business mucles.

So, I guess this could be a good time to start putting a focus on the cosmetic industry to shape up their business practices. From my findings (yes, insert disclaimer here) there was only one clear winner: THE BODY SHOP

THE BODY SHOP  was awarded the Responsible Business of 2013.

 • Launched Community Fair Trade in 1987
 • 85% of The Body Shop’s product range contains Community Fair Trade ingredients.
 • Program benefits over 320,000 people
 • Spanning 21 countries worldwide.

The Body Shop has 25 Community Fair Trade supplies in the following ingredients:

 • Accessories from India
 • Aloe from Guatemala
 • Hemp from England
 • Maurula from Namibia
 • Alcohol from Ecuador
 • Brazil Nut from Peru
 • Honey from Ethiopia
 • Paper from Napal
 • Shea from Ghana
 • Tea Tree from Kenya

I know there are some up and coming skin care lines that are focusing on Environmental and Social Responsibilities practices. One of the local brands in my neighborhood is Kalahari Ancient Desert Secrets.

Obviously there are companies that are finding a niche in the ever growing popularity of Fair Trade. They are capitalizing on a market. (that’s the cynic in me talking) But that is not always for the bad.  Fair Trade marketing is creating an awareness that is good for the whole of the supply chain and the consumer. I will be looking into the checks and balances of the Fair Trade system next week in my final number for the Corporate Social Responsibility series.

Free2Work app does not even have a Cosmetics Industry. Download the app and activate the request for evaluation. Happy Friday!

Follow the Leaders in Fashion and Fair Trade!

Fair Trade Fashion zara timberland eileen fisher

Week 2 of 4 – Corporate Social Responsibility Leaders

Times are changing! Isn’t this exciting? Leaders in the fashion industry are beginning to make changes in the way they do business. These three brands are leaders in fashion and in Fair Trade as well.

Eileen Fisher(B+) Zara (A-) and Timberland(A-) have received a rating of at least a B+ by the Free2Work organization.

Apparel industry leaders are quickly adapting to the call of the consumer for ethical business practices and are making changes in the purchasing of cotton and labor practices. Here are how the companies are ranked for Fair Trade:

 • Code of Conduct & Written Policies: Evaluated by a brands code of conduct, its sourcing and subcontracting policies, and its involvement with other organizations working to combat child labor and forced labor.
 • Transparency and Traceability: How the brand understands its own supply chain and whether it discloses critical information to the public regarding child and forced labor.
 • Monitoring & Training: The adequacy of the brand’s monitoring program to address child and forced labor.
 • Worker Empowerment & Remediation: Assess the degree to which the band provides workers with core labor protections and rights such as freedom of association and living wage. Also how a brand is prepared to respond to reported abuses.

*Research relies on publicly available information and company sources of information.

This description was found on the Free2work.org app that is available for smartphones.

Download and do some fun smart and responsible shopping. Happy Friday!